top of page

Aydınlatma Tasarımı Devrimi

Günümüzde, mimari aydınlatma tasarımı binaların ve şehirlerin estetiği ve kullanışlılığı açısından önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, ne yazık ki Türkiye'de bu alana yeterince önem verilmemekte ve yapılan tasarımlar genellikle yetersiz kalmaktadır.Öncelikle, mimari aydınlatma tasarımının neden bu kadar önemli olduğunu belirtmek gerekir. Aydınlatma tasarımı, bir binanın veya şehrin estetiği, kullanışlılığı ve güvenliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Doğru aydınlatma, bir binanın veya şehrin mimari özelliklerini vurgulayabilir, mekânları daha işlevsel hale getirebilir ve güvenliği artırabilir.


Ancak, Türkiye'de mimari aydınlatma tasarımına yeterince önem verilmediği için birçok bina ve şehir karanlık ve sıkıcı görünüyor. Geceleyin, sokaklarımızın çoğu kötü aydınlatılıyor ve birçok bina gece görünümünde çirkinleşiyor. Bu sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda güvenlikle ilgili bir sorundur. Kötü aydınlatılmış bir yerde, insanlar hırsızlık, saldırı veya diğer suçlara karşı daha savunmasız hale gelirler.Mimari aydınlatma tasarımının önemi göz önüne alındığında, Türkiye'de neden bu alana yeterince önem verilmediğini sorgulamak gerekiyor. Bunun bir nedeni, mimari aydınlatma tasarımının sadece ek bir masraf olarak görülmesidir. Ancak, bu yaklaşım oldukça yanlıştır. Doğru aydınlatma tasarımı, bir binanın veya şehrin değerini artırabilir ve aynı zamanda işlevselliği artırarak daha uzun vadede tasarruf sağlayabilir.


Bir diğer neden, Türkiye'deki mimarlık eğitiminde aydınlatma tasarımının yeterince vurgulanmamasıdır. Mimarlık eğitimi, sadece bina tasarımıyla ilgili değildir. Aydınlatma tasarımı, bir binanın estetiğini ve kullanışlılığını tamamlar. Ancak, Türkiye'deki mimarlık eğitiminde bu konuya yeterince yer verilmiyor ve genç mimarlar aydınlatma tasarımı konusunda yeterli bilgiye sahip değiller.


Sonuç olarak, mimari aydınlatma tasarımının Türkiye'de daha fazla önem verilmesi gerektiğine inanıyorum. Kötü aydınlatılmış bir yer, sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda güvenlikle ilgili bir sorun da olabilir. Bu nedenle, mimari aydınlatma tasarımı, binaların ve şehirlerin işlevselliği, estetiği ve güvenliği açısından önemlidir ve Türkiye'deki otoritelerin ve mimarların bu konuya daha fazla önem vermeleri gerekiyor. Ayrıca, mimarlık eğitiminde aydınlatma tasarımına daha fazla yer verilmesi gerekiyor, böylece geleceğin mimarları bu konuda daha bilgili ve bilinçli olabilirler. Ancak, bu değişimlerin gerçekleşmesi için toplumun da bilinçlenmesi ve bu konuda talep oluşturması önemlidir.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page